బాసుంది | Basundi | Milk Sweets | Traditional Sweets | Sweets and Desserts | Easy Basundi Recipe

బాసుంది పాలతో చేసే ఒక రుచికరమైన స్వీట్. దీన్ని చాలా సులువుగా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూసి, …

5 views

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *